discount

به منظور حمایت هر چه بیشتر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققین کشور و در راستای تغییرات در سامانه تراپیپر (لینک)

مجموعه تراپیپر تصمیم دارد تا اطلاع ثانوی کارپردازی برخی از سفارش های ثبت شده از طریق شناسه دیجیتال را با 50 درصد تخفیف یعنی تنها معادل 5 شارژ محاسبه کند و این تخفیف در هنگام تایید سفارش توسط کاربر، اعمال می شود.

شرایط اعطای این تخفیف:

1- بطور قطعی این تخفیف شامل حال سفارش های ثبت دستی نمی شود. و تنها در مورد برخی سفارش هایی که بصورت شناسه دیجیتال ثبت می شود لحاظ می گردد.

2-  اینکه سفارشی مشمول تخفیف شده یا خیر بعد از ثبت سفارش با شناسه DOI  و فراهم آوری آن، مشخص خواهد شد.

3- شما بایستی طبق روال همیشگی تراپیپر برای ثبت مقاله از طریق شناسه دیجیتال DOI، حداقل 10 شارژ برای ثبت سفارش در حساب کاربری خود داشته باشید. همانطور که می دانید این میزان شارژ ( 10 شارژ ) در هنگام سفارش رزرو شود.

4- در صورتی که سفارشی مشمول تخفیف 50 درصدی شود، در هنگام دانلود و تایید مقاله مطلع می شوید و تنها پس از تایید، تخفیف اعمال می شود.

5- اگرچه تلاش مجموعه تراپیپر در این راستا خواهد بود تا تعداد زیادی از مشتریان تراپیپر طعم این سود شگفت انگیز را حس کنند اما در اعطای این تخفیف هیچ ضمانتی وجود نداشته و ممکن است به برخی از سفارش های ثبت شده از طریق شناسه دیجیتال این تخفیف تعلق نگیرد.

6- این تخفیف تنها بصورت یکسویه از جانب تراپیپر اعطا می شود و تراپیپر هر زمانی که تصمیم بگیرد این تخفیف را از شرایط خود حذف خواهد نمود. و کارپردازی همه سفارش ها به همان صورت 10 شارژی از طریق شناسه DOI مطابق روال قبلی خواهد بود.

7- طبق شرایط و ضوابط کاربری در تراپیپر، کاربر موظف است با مراجعه مکرر به تراپیپر از شرایط و نحوه استفاده از خدمات و تغییرات تراپیپر مطلع شود.

8- امکان خرید بسته 5 شارژی در تراپیپر فراهم شده است تا درصورت دریافت تخفیف بتوانید تنها با تهیه 5 شارژ دیگر، به همراه 5 شارژ حاصل از تخفیف سفارش قبلی، سفارش دیگری را ثبت کنید. توجه 10 شارژ برای ثبت هر سفارش و رزرو آن الزامی است.

9- امکان دریافت تخفیف برای هر کاربر به هر تعداد، و امکان آن برای هر سفارش وجود دارد.

10-  توجه نمایید، این تخفیف به تعداد نامحدود تا اطلاع ثانوی برقرار است.

امیدواریم شما جزء افرادی باشید که از این شرایط استثنایی نهایت استفاده را خواهید برد.