شما اینجا هستید:         سفارش ها >  مشاهده مقاله ای که سفارش داده اید

loading.gif
درحال بارگذاری....
وضعیت سفارش

فایل الکترونیکی مقاله در پایگاه سایت قرار گرفت و قابل دانلود است

دانلود

شناسنامه

Comput Methods Biomech Biomed Engin | Year. 2017 | Vol. | Issue. 0 | Pages.

Biomechanical evaluation of the natural abutment teeth in combined tooth-implant-supported telescopic prostheses: a three-dimensional finite element analysis. external_link_icon.gif

Abstract

چکیده مقاله وارد نشده است

Keywords

کلید واژه ای وارد نشده است

Citations