شما اینجا هستید:         سفارش ها >  مشاهده مقاله ای که سفارش داده اید

loading.gif
درحال بارگذاری....
وضعیت سفارش

فایل الکترونیکی مقاله در پایگاه سایت قرار گرفت و قابل دانلود است

دانلود

شناسنامه

Journal of Experimental Psychology: General | Year. 2004 | Vol. 133 | Issue. 1 | Pages. 3-22

Trauma Films, Information Processing, and Intrusive Memory Development. external_link_icon.gif

Emily A. Holmes - Chris R. Brewin - Richard G. Hennessy

Abstract

چکیده مقاله وارد نشده است

Keywords

کلید واژه ای وارد نشده است

Citations