شما اینجا هستید:         سفارش ها >  مشاهده مقاله ای که سفارش داده اید

loading.gif
درحال بارگذاری....
وضعیت سفارش

فایل الکترونیکی مقاله در پایگاه سایت قرار گرفت و قابل دانلود است

دانلود

شناسنامه

Advances onto the Internet of Things | Year. 0 | Vol. 260 | Issue. 0 | Pages. 233-252

Low-Effort Support to Efficient Urban Parking in a Smart City Perspective external_link_icon.gif

Salvatore Gaglio - Giuseppe Lo Re - Alessio Bechini - Francesco Marcelloni - Armando Segatori

Abstract

چکیده مقاله وارد نشده است

Keywords

کلید واژه ای وارد نشده است

Citations