شما اینجا هستید:         سفارش ها >  مشاهده مقاله ای که سفارش داده اید

loading.gif
درحال بارگذاری....
وضعیت سفارش

فایل الکترونیکی مقاله در پایگاه سایت قرار گرفت و قابل دانلود است

دانلود

شناسنامه

e-SPEN Journal | Year. 2013 | Vol. 8 | Issue. 2 | Pages. e68-e72

Large scale nutritional status assessment in pediatric hospitals external_link_icon.gif

Samira Sissaoui - Arnaud De Luca - Hugues Piloquet - Dominique Guimber - Virginie Colomb - Noël Peretti - Agnès Bouniol - Anne Breton - Jean-Pierre Chouraqui - Marie-Edith Coste - Djamal Djeddi - Béatrice Dorigny - Olivier Goulet - Frédéric Gottrand - Pascale Hermouet - Cécile Lambe - André Leke - Sylvie Leprince - Emmanuel Mas - Pascal Massicot - Pierre Renard - Nadège Thomassin - Valérie Triolo - Anne Turquet - Audrey Vanrenterghem - Michel Fischbach - Pierre Ingrand - Régis Hankard

Abstract

چکیده مقاله وارد نشده است

Keywords

کلید واژه ای وارد نشده است

Citations