شما اینجا هستید:         سفارش ها >  مشاهده مقاله ای که سفارش داده اید

loading.gif
درحال بارگذاری....
وضعیت سفارش

صحت فایل الکترونیکی توسط سفارش دهنده تایید شده است

تاییدیه
icons/appr2.png

تایید شد

دانلود

شناسنامه

Psychiatry Research | Year. 2017 | Vol. 257 | Issue. 0 | Pages. 163-171

Problematic internet use among high school students: Prevalence, associated factors and gender differences external_link_icon.gif

Federica Vigna-Taglianti - Romeo Brambilla - Bruna Priotto - Remo Angelino - GianLuca Cuomo - Roberto Diecidue

Abstract

چکیده مقاله وارد نشده است

Keywords

کلید واژه ای وارد نشده است

Citations