شما اینجا هستید:         سفارش ها >  مشاهده مقاله ای که سفارش داده اید

loading.gif
درحال بارگذاری....
وضعیت سفارش

فایل الکترونیکی مقاله در پایگاه سایت قرار گرفت و قابل دانلود است

دانلود

شناسنامه

Anesthesia Progress | Year. 2016 | Vol. 63 | Issue. 4 | Pages. 185-191

Correlation Between Body Movements and Salivary Secretion During Sedation external_link_icon.gif

Yoko Sasaki - Seiichi Kato - Masaaki Miura - Haruhisa Fukayama

Abstract

چکیده مقاله وارد نشده است

Keywords

کلید واژه ای وارد نشده است

Citations